I. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE ( wszystkie drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe na terenie miasta):


II. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:

Drogi gminne w zarządach poszczególnych Dzielnic Warszawy

Biuro Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy ( wszystkie drogi publiczne na terenie miasta)

Inne