ROK 2015

- Koncepcja architektoniczna wraz analizą ekonomiczną budowy parkingu podziemnego na działce nr ew. 7/6 obr. 0018 przy ul. Kolejowej w Zielonce.

- BUDOWA 5 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE STACJI OLIGOCEŃSKIEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA, Warszawa, ul. Mehoffera

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu i przebudowy chodnika dla inwestycji: „Budowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. I. Daszyńskiego 6”.

- Projekt organizacji ruchu na czas REMONTU URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH NA MOŚCIE STALOWYM W CIĄGU ULICY OBOZOWEJ W OSTROŁĘCE,

- Projekty branży drogowej ( wraz z projektami organizacji ruchu) w związku z inwestycją: "BUDOWA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 48 I UL. DURACZA w Warszawie;

- Projekty branży drogowej ( wraz z projektami organizacji ruchu) w związku z inwestycją: "BUDOWA ZESPOŁU OŚWIATOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELICHA GMINA ZAKRZEW" (szkoła + przedszkole )

- Projekty branży drogowej w związku z inwestycją: "BUDOWA ZESPOŁU BIUROWO - USŁUGOWEGO PRZY UL. KOSMATKI W WARSZAWIE"

- Projekty branży drogowej dla inwestycji: BUDOWA CZETEROKONDYGNACYJNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEKU MIESZKALNEGO Z DWOMA WIELOSTANOWISKOWYMI GARAŻAMI PODZIEMNYMI W BRYLE BUDYNKU,DWOMA WJAZDAMI I ZATOKĄ PARKINGOWĄ DOSTĘPNĄ Z UL. PONTONIERÓW W WARSZAWIE"

- Projekt stałej organizacji ruchu dla inwestycji: "BUDOWA BAZY TECHNICZNEJ SPRZĘTU EKSPLOATACYJNEGO I OBSŁUGI NAZIEMNEJ wraz z myjnią, częścią socjano-techniczno-biurową oraz stacją paliw zaopatrzającą w paliwo pojazdy obsługi naziemnej i eksploatacyjnej” - program funkcjonalno - użytkowy dla Portu Lotniczego Poznań - Ławica ( jako podwykonawca);

- Projekty branży drogowej w związku z inwestycją: "BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW BIUROWO-USŁUGOWO-MAGAZYNOWYCH PRZY UL. ANNOPOL W WARSZAWIE".

- Projekt branży drogowej: "Budowa ciągu pieszo-jezdnego, miejsc parkingowych i zjazdów m. Sulejówek ( łącznie 3 opracowania);

- Projekt zjazdu publicznego z ul. Drobiarskiej Sulejówek;

- Projekty branży drogowej wraz z projektami organizacji ruchu) dla inwestycji: " BUDOWA BUDYNEKU HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ;

- Opracowanie dla Lafarge Kruszywa i Beton konstrukcji drogowych nawierzchni betonowych dla produktu "Hydromedia";

- Projekt branży drogowej (wraz z projektami organizacji ruchu) dla inwestycji "Budowa zjazdu publicznego oraz dróg wewnętrznych do budynków wielorodzinnych przy ul. Strumykowej w Warszawie";

- Projekt zjazdu publicznego do projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul. K. Baczyńskiego w m. Łomianki;

- Projekt dwóch zjazdów publicznych z ul. Żywieckiej w Warszawie ( wraz z projektami organizacji ruchu);

- Projekt zjazdu publicznego z ul. Kępa Tarchomińska w Warszawie( wraz z projektami organizacji ruchu);

- Projekty branży drogowej dla inwestycji: "BUDOWA CZETEROKONDYGNACYJNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEKU MIESZKALNEGO Z DWOMA WIELOSTANOWISKOWYMI GARAŻAMI PODZIEMNYMI W BRYLE BUDYNKU,DWOMA WJAZDAMI I ZATOKĄ PARKINGOWĄ DOSTĘPNĄ Z UL. PONTONIERÓW W WARSZAWIE"

- Projekt branży drogowej (wraz z projektami organizacji ruchu) dla inwestycji BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ w Warszawie przy ul. Budki Szczęśliwickie;

- Projekt zjazdu publicznego z ul. Sarabandy w Warszawie ( wraz z projektami organizacji ruchu);

- Projekt zjazdu publicznego z ul. Piłsudskiego w Warszawie ( wraz z projektami organizacji ruchu);

- Projekt zjazdu indywidualnego z ul. Przydrożnej w Warszawie ( wraz z projektami organizacji ruchu);

- Projekt zjazdu indywidualnego z ul. Wąchockiej w Warszawie ( wraz z projektami organizacji ruchu);

- Projekt zjazdu indywidualnego z ul. Przepiórki w Warszawie ( wraz z projektami organizacji ruchu);

- Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu na terenie działki 79/3 obręb 4-08-07 w Warszawie przy ul. Łabiszyńskiej w związku z obsługą komunikacyjną obiektów: stacja paliw Shell, Pizza Hut, Galeria handlowa, Stacja kontroli pojazdów, myjnie samochodowe;

- Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu na terenie parkingu Intermarche w Szczytnie przy ul. Wileńskiej 3;

- Projekt stałej organizacji ruchu w związku z obsługą komunikacyjną budynku wielorodzinnego ,,POETICA" w m. Łomianki przy ul. K. Baczyńskiego;


ROK 2014

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy dla inwestycji: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami w gm. Kozienice - ETAP 2, 3”

- Projekt stałej organizacji ruchu dla osiedla przy ul. Mechoffera w Warszawie;

- Projekt branży drogowej wraz z projektem budowlano-wykonawczym zjazdu i projektami organizacji ruchu w związku z budową zakładu opiekuńczo - leczniczego w m. Majdan przy drodze krajowej nr 17;

- Projekt organizacji ruch na czas wykonania robót polegających na myciu i malowaniu elewacji budynku przy ul. Śniadeckich w Warszawie;

- Wykonanie stadium wykonalności koncepcji wjazdu autobusów na ul. Krańcową poprzez parking wewnętrzny na terenie Oddziału Przewozów Kleszczowa wraz z analizą organizacji ruchu w otoczeniu Oddziału;

- Projekt zjazdu publicznego z ul. Mehoffera w Warszawie wraz z projektami organizacji ruchu;

- Projekt 3 zjazdów publicznych z ul. Muszkieterów, Centralnej i Malowniczej do projektowanej piekarni w Warszawie wraz z projektami stałej organizacji ruchu oraz projektem chodnika:

- Projekt zjazdu z ul. Słodowiec oraz placu na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przedwiośnie" w Warszawie;

- Projekt zjazdu indywidualnego z ul. Spornej w Warszawie wraz z projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu w związku z robotami budowlanymi obiektu przy ul. Dzielnej w Warszawie;

- Pomiary ruchu oraz obliczenie przepustowości skrzyżowania w m. Sulejówek;

- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 42 długości 100 km woj. łódzkie;

- Projekt budowlano-wykonawczy ul. Zajączka, Żubra i Niedźwiedzia w Lesznowoli wraz z projektem budowy przepustu na rowie melioracyjnym oraz projektem kanalizacji deszczowej;

- Projekty organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych polegających na budowie siedmiu zjazdów i przyłączy do siedmiu budynków mieszkalnych przy ul. Sąsiedzkiej w Warszawie;

- Projekt branży drogowej wraz z projektem budowlano-wykonawczym zjazdu i projektami organizacji ruchu w związku z budową zakładu opiekuńczo - leczniczego w m. Majdan przy drodze krajowej nr. 17;

- Opracowanie dla Lafarge Kruszywa i Beton konstrukcji nawierzchni betonowych dla wybranych produktów (opracowanie nr 2);

- Projekt budowlano-wykonawczy Centrum Handlowo-Serwisowego maszyn budowlanych W m Łomna k. Czosnowa w zakresie: projekt dróg i parkingów wewnętrznych, projekt zjazdu z drogi dojazdowej do drogi krajowej, projekt stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu;

- Projekt zjazdu z ul. Olesin w Warszawie wraz z projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

- Projekt budowlany 3 zjazdów z ul. Szaserów do budynków wielorodzinnych w Warszawie;

- Projekt budowlany zjazdu z m. Wiązowna;

- Pomiary ruchu na skrzyżowaniu w m. Falenty;

- Wyznaczenie dróg pożarowych dla budynków wielorodzinnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Przy Metrze" w Warszawie ( Ursynów);

- Projekt organizacji ruchu w związku z budową budynku wielorodzinnego przy ul. Połczyńskiej w Warszawie;

- Projekt zjazdu z ul. Przemian w Warszawie wraz z projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

- Projekt 4 zjazdów z ul. Bolesławickiej i ul. Pobożańskiej w Warszawie wraz z projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

- Projekt organizacji ruchu na czas montażu żurawia przy ul. Orłowicza w Warszawie;

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy przyłączy kanalizacyjnych na ul. Stawy w Warszawie;

- Projekt zjazdu z ul. Tymotki w Warszawie wraz z projektami stałej i tymczasowej organizacji ruchu;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Markowskiej w Warszawie;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla osiedla mieszkaniowego w Ząbkach;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla stacji paliw STATOIL przy ul. Płochocińskiej w Warszawie;

- Projekt zjazdu z ul. Mańkowskiej w Warszawie wraz z projektem stałej organizacji ruchu;

- Projekt 2 zjazdów z ul. Mańkowskiej w Warszawie wraz z projektem stałej organizacji ruchu;


ROK 2013

- Opracowanie projektów drogowych dla 36 bramownic w ramach systemu viaTOLL na drogach S7 i S8 ( zakres projektu: projekt drogowy lokalizacji bramownicy, projekty stałej organizacji ruchu;

projekty organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót);

- Projekt stałej organizacji ruchu obejmujący cały teren wewnętrzny elektrowni "Kozienice";

- Projekt budowlany zjazdu do budynku mieszkalnego przy ul. Marysińskiej w Warszawie wraz z projektami organizacji ruchu;

- Opracowanie dla Lafarge Kruszywa i Beton konstrukcji nawierzchni betonowych dla wybranych produktów;

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy zjazdu indywidualnego w m. Marki koło Warszawy;

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu przy ul. Ojca Aniceta w Warszawie;

- Trzy projekty ( 3 etapy) organizacji ruchu na czas budowy Centrum Handlowego przy placu Szembka w Warszawie ( zajęcie pasa drogowego ul Zamienieckiej i ul Gdeckiej w Warszawie);

- Projekty stałej organizacji ruchu dla 6 stacji paliw Statoil w Warszawie;

- Projekty siedmiu zjazdów indywidualnych do projektowanych budynków mieszkalnych przy ul. Sąsiedzkiej w Warszawie wraz z organizacji ruchu;

- Zjazd Publiczny przy ul. Odlewniczej w Warszawie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i projektami organizacji ruchu;

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy 2 zjazdów w m. Marki koło Warszawy;

- Projekt budowlano-wykonawczy zjazdu publicznego w m. Jabłonna koło Warszawy;

- Projekt stałej organizacji ruchu do projektu budowlanego budowy Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla stacji paliw Statoil w Sochaczewie;

- Wykonanie stadium wykonalności koncepcji wjazdu autobusów na ul. Krańcową poprzez parking wewnętrzny na terenie Oddziału Przewozów Kleszczowa wraz z analizą organizacji ruchu w otoczeniu Oddziału;

- Projekt organizacji ruch na czas wykonania robót polegających na myciu i malowaniu elewacji budynku przy ul. Śniadeckich w Warszawie;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla osiedla przy ul. Mehoffera w Warszawie;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla osiedla SAWA Dom przy ul. Szulborskiej w Warszawie;

- Projekty stałej organizacji ruchu dla wybranych dróg powiatowych w powiecie otwockim. ( odcinki ok. 52km. Dodatkowo oznakowanie 19 obiektów mostowych ( według wskazań po przeglądach);

- Projekty stałej organizacji ruchu dla 2 stacji paliw Statoil w Warszawie;

- Projekt branży drogowej do projektowanego zakładu utylizacji odpadów w Białymstoku;

- Projekt budowlano-wykonawczy 2 zjazdów przy ul. Mańkowskiej w Warszawie;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla 2 stacji paliw STATOIL w Bydgoszczy;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla stacji paliw STATOIL w Krakowie.

- Projekt stałej organizacji ruchu dla stacji paliw STATOIL w Sosnowcu;

- IV etap organizacji ruchu na czas budowy Centrum Handlowego przy placu Szembeka w Warszawie ( zajęcie pasa drogowego ul Zamienieckiej i ul Gdeckiej w Warszawie);

- Projekt zjazdu z ul. Narocz w Warszawie wraz z projektem stałej organizacji ruchu;


ROK 2012

- Projekty stałej organizacji ruchu dla wybranych dróg powiatowych w powiecie pruszkowskim: odcinki o łącznej długości ok. 26 km;

- Projekt stałej organizacji ruchu do tematu: "Budowa układu drogowego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo - Usługowego Graniczna z ul. Wyszogrodzką i Trasą ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku w zakresie zjazdów, pasów włączenia i wyłączenia, wiaduktu z węzłami komunikacyjnymi oraz odwodnienia i oświetlenia";

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Ludnej w Warszawie - zajęcie pasa drogowego ul. Orłowicza;

- Projekt zjazdu indywidualnego w m. Sokolniki Las, powiat zgierski;

- Projekt stałej organizacji ruchu dla budowanego parkingu IKEA we Wrocławiu;

- Projekt odtworzenia konstrukcji oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu i przyłącza;

wodociągowego w ul. Markowskiej w Warszawie ( Dzielnica Praga Północ);

- Projekt zjazdu publicznego i miejsc postojowych dla obsługi obiektu handlowo-usługowego przy ul. Staszica i Karczewskiej w Otwocku wraz z projektami organizacji ruchu (stałej i na czas robót);

- Projekt zjazdu publicznego wraz z projektami organizacji ruchu (stałej i na czas wykonania robót budowlanych) do budynku magazynowo-biurowo-produkcyjnego przy ul. Gwarków w Warszawie;

- Projekt budowlany zjazdu przy ul. Ojca Aniceta w Warszawie;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas rozbiórki kładki dla pieszych przy ul. Marymonckiej w Warszawie ( droga dwujezdniowa);

- Projekt zjazdu publicznego przy ul. Markowskiej w Warszawie;

- Odtworzenie konstrukcji jezdni dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej po budowie przykanalików odwadniających komory ciepłownicze w ul. Jagiellońskiej w Warszawie;

- Analiza wpływu przebudowy wieżowca "Intraco II" oraz budowy drugiej wieży i parkingu na 1300 pojazdów na ruch lokalny w obrębie ulic: Tytusa Chałubińskiego, Wspólnej, E. Plater i Nowogrodzkiej w Warszawie;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 180 Kocień Wielki-Piła, odcinek w m. Piła, ul. Mjr Siemiradzkiego;

- Projekt parkingu i dróg wewnętrznych dla Hotelu w m. Wymysłów;

- Projekt zjazdu publicznego przy ul. K. Baczyńskiego w Łomiankach;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla budowy Obwodnicy Żuromina ( drogi wojewódzkie 541 i 563);

- Projekt odtworzenia uszkodzonych elementów pasa drogowego ( w tym konstrukcji jezdni) do tematu: "Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Szerokiej, Mirskiej, Izdebnickiej, Rafii, Wał Kościuszkowski w Warszawie Dzielnica Rembertów";

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy zjazdu przy ul Estrady w Warszawie;

- Projekt odtworzenia konstrukcji drogi po robotach związanych z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do posesji przy ul. Karczunkowskiej w Warszawie;

- Organizacja ruchu na czas budowy odcinków wodociągu w Dzielnicy Wesoła w Warszawie. Zadanie I i Zadanie II. Wodociąg o łącznej długości ok. 1 km;


ROK 2011

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla inwestycji zlokalizowanej w centrum Płocka (budowa, przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odtworzenie nawierzchni ulic). Przebudowa ulic o długości ok. 25 km (projekty organizacji ruchu wraz z objazdami długości ok 120 km );

- Zjazd w miejscowości Falenty Nowe ( projekt budowlany);

- Projekty stałej organizacji ruchu do zjazdów do przasnyskiej strefy gospodarczej ( Przasnysz);

- Projekt odtworzenia konstrukcji dla SPEC w Warszawie ( ul. Człuchowska);

- Tymczasowa organizacja ruchu dla przebudowy ulicy w Skierniewicach;

- Budowa Ciągu pieszo-jezdnego w Warszawie dł. 300m ( kompleksowa dokumentacja);

- Odtworzenie konstrukcji jezdni i projekt tymczasowej organizacji ruchu dla inwestycji: budowie przyłącza wodociągowego w Warszawie ( ul. Białołęcka);

- Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Partyzantów w Olsztynie;

- Dwa zjazdy indywidualne do posesji zlokalizowanej przy ul. Polskiej w Warszawie ( kompleksowa dokumentacja wraz z projektem organizacji ruchu na czas robót);

- Zjazd publiczny przy ul. Estrady w Warszawie ( kompleksowa realizacja);

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przy ul. Stawy w Warszawie;

- Koncepcja budowy ul. Zajączka w m. Lesznowola;