Współudział projektanta w projektach realizowanych przez Arcadis Sp. z o.o. ( wcześniej Profil Sp. z o.o. )


ROK 2011

- Projekt budowy Obwodnicy Ostródy na parametrach drogi ekspresowej, w ciągu drogi krajowej nr 16.

- Projekty drogowe, oraz koordynacja budowy przyłączy energetycznych w ramach projektowania systemu poboru opłat na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach (VIATOLL).


ROK 2010

- Projekt budowy Obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 (okres pracy nad projektem: 2010 - 2011 r );


ROK 2009

- Opracowanie stadium projektu budowlanego budowy Wschodniej Obwodnic) Warszawy na odcinku od węzła Marki do węzła Zakręt (długości ok. 17 km) (okres pracy nad projektem: 2009- 2010 – 2011);

- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S-11 Kołobrzeg - Poznań - Rytom długości 10 km;

- Opracowanie stadium projektu budowlanego Rozbudowy ul. Piastowskiej w Ożarowie Mazowieckim i ul. Gierdziejewskiego w Ursusie w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej Terenów sąsiadujących z linią kolejową Warszawa - Poznań i powiązania z projektowaną trasą ekspresową AK S8 (odcinek: węzeł Konotopa – węzeł Mory), (okres pracy nad projektem: 2009- 2010);

- Opracowanie projektowe do pozwolenia na budowę przejazdu gospodarczego w ul. Skierniewickiej w Radziejowicach (droga nr 8 węzeł Adamowice) (okres pracy nad projektem: 2009 - 2010);

- Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa) (okres pracy nad projektem: 2009 – 2010 - 2011);


ROK 2008

- Projekty w ramach nadzoru autorskiego na drodze krajowej nr 2 - Zakręt - Obwodnica Siedlec (okres pracy nad projektem 2008 - 2009 – 2010);

ROK 2007

Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego DK. Nr 2, Skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Iganie od km 563+491 do km 564+400 (okres pracy nad projektem: 2007 - 2008 - 2009);

- Projekt budowlano - wykonawczy korekty geometrii skrzyżowania drogi nr 60 z ul. Kopernika i Puławskiego w Makowie Mazowieckim pod kątem dostosowania do budowy sygnalizacji;

- Projekty w ramach nadzoru autorskiego przy rozbudowie drogi krajowej nr 2 Warszawa -Siedlce - Terespol od km 574+600 do km 608+879 i od km 625+034 (okres pracy nad projektem: 2007- 2008 – 2009);


ROK 2006

- Projekt stałej organizacji ruchu Drogi Krajowej nr 48 od km 34+049 do km 102+603 Rejon w Grójcu;

- Stadium projektu przebudowy drogi nr 2 na Odcinku m. Zakręt - granica województwa od km 495+599 do km 599+487 (dł. 92.7km) z wyłączeniem Obwodnicy Siedlec. okres pracy nad projektem: 2006 - 2007 - 2008 – 2009);

- Projekt stałej organizacji ruchu: Droga Krajowa nr 7, Żukowo - Warszawa – Chyżne odc. od km 320+272 do km 349+490,

- Projekt organizacji ruchu: Droga wojewódzka nr 544, BRODNICA - MŁAWA - PRZASNYSZ - OSTROŁĘKA odc. od km 84+100 do km 113+310;

- Projekt organizacji ruchu: Droga wojewódzka nr 633, Warszawa – Nieporęt, odc. od km 8+113 do km 15+850;

- Wykonanie koncepcji programowo- przestrzennej na budowę ciągu ul. Żegańskiej i Zwoleńskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer w Warszawie z przeprowadzeniem ruchu nad lub pod linia kolejową relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul. Patriotów,

- Projekt budowlany: Projekt budowlano-wykonawczy poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi nr 50 i drogi nr 694 w m. Brok;

- Projekt budowlany: Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy skrzyżowania drogi nr 63 w związku ze zmiana przebiegu drogi nr 63 (ul. Trakt Brzeski) w Ujrzanowie;

- Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy przejścia przez m. Kamionna w ciągu drogi nr 62, od km 270 +130 do km 270+500 (okres pracy nad projektem: 2007 - 2008 – 2009);

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu wewnętrznej drogi klinkierowej na terenie zespołu pałacowego Natolin w Warszawie;

- Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego, na Przebudowę ul. Traki Lubelski na odcinku - ul. Płowiecka - ul. Wal Miedzeszyński (rondo) w dzielnicy Wawer w Warszawie (okres pracy nad projektem: 2006 – 2007 - 2008 – 2009);

- Koncepcja przebudowy parkingu przy Dworcu PKS Warszawa Zachodnia;


ROK 2005

- Projekt stałej organizacji ruchu: Droga nr 79 WARSZAWA - KOZIENICE – SANDOMIERZ- odc. od km 43+040 do km 144+038;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 19, BIAŁYSTOK - LUBLIN – RZESZÓW, odc. od km 161+548 do km 199+828;

- Projekt stałej organizacji ruchu do tematu: "Przebudowa Obwodnicy Siedlec, w ciągu drogi krajowej

nr 2 (E30), Warszawa – Terespol, od km 564+400 do km 574+800";

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 48, TOMASZÓW MAZ. - BIAŁOBRZEGI - KOZIENICE -

DĘBLIN – KOCK, odc. od km 34+049 do km 102+603;

- Stadium przebudowy drogi krajowej nr 62, odcinek od Zakroczymia - skrzyżowania z DK nr 85,

od km 183+600 do km 191+350

- Opracowanie stadium projektu budowlanego przebudowy drogi krajowej nr 61na odcinku Zegrze -

Serock (km 30+400 do km 34+755)


ROK 2004

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 2 WARSZAWA – TERESPOL, odc. od km 559+870 do km 599+487;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 7, GDANSK - WARSZAWA - KRAKÓW – CHYŻNE, odc. od km 223+818 do km 277+500;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 48, TOMASZÓW MAZ. - BIAŁOBRZEGI - KOZIENICE - DĘBLIN – KOCK, odc. od km 102+603 do km 153+520;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 50, CIECHANÓW - GRÓJEC - OSTRÓW MAZ. odc. od km 179+372 do km 205+419;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 17, WARSZAWA - LUBLIN - ZAMOŚĆ – HREBENNE, odc. od km 0+200 do km 74+883;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 7, Żukowo - Warszawa – Chyżne, odc. od km 320+272 do km 335+800 "droga ekspresowa S7";


ROK 2003

- Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Rzemieślniczej w Białobrzegach, zakładający jej włączenie w ciągu drogi nr 48 (zamiast ul. Kościelnej);

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 48 TOMASZÓW MAZ. - INOWŁÓDZ – KLWÓW odc. od km 0+000 do km 34+049;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 91, PIOTRKÓW TRYB. - RADOMSKO – CZĘSTOCHOWA, odc. od km 21+152 do km 71+908;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 42, KLUCZBORK - RADOMSKO - SKARŻYSKO KAMIENNA, odc. od km 81+854 do km 118+555;

- Projekt stałej organizacji ruchu: Doga nr 43 (Wieluń), Km 0+000-KM1+500;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 72, KONIN - PODDĘBICE – ŁÓDŹ, odc. od km 46+942 do km 95+297;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 42, KLUCZBORK - RADOMSKO - SKARŻYSKO KAMIENNA odc. od km 118+555 do km 179+719;

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 14 ŁOWICZ - STRYKÓW – ŁÓDŹ, odc. od km 0+000 do km 41+733


ROK 2002

- Projekty Stałej Organizacji Ruchu: DROGA NR 74, SULEJÓW - ŻARNÓW – RUDA odc. od km 0+000 do km 31+331;


ROK 2001

- Projekt stałej organizacji ruchu: DROGA NR 62(624) (629)WŁOCŁAWEK - WYSZOGRÓD – DROHICZYN odc. (624) od km 25+087 do km 27+360, odc. (629) od km 0+000 do km 16+068;