Zajmujemy się realizacją:


- typowych projektów drogowych ( projekt budowlany, wykonawczy, procedura ZRID) dotyczących zarówno dróg publicznych jak i terenów wewnętrznych:

 • projekty dróg i ulic,
 • projekty zjazdów,
 • projekty chodników i ścieżek rowerowych,
 • projekty placów i parkingów,

- obiektów inżynierskich:

 • mosty,
 • przepusty,

- projektów organizacji ruchu:

 • projekty stałej organizacji ruchu,
 • projekty organizacji ruchu na czas wykonania robót budowlanych,
 • projekty sygnalizacji świetlnych,

- wszelkich analiz związanych z drogami:

 • analiz istniejących dróg pożarowych oraz wyznaczenie (lub zaprojektowanie) nowych dróg pożarowych dla obiektów dla których takie drogi są wymagane,
 • analiza bezpieczeństwa ruchu na drogach ( np. w pobliżu szkół)
 • opinie techniczne dotyczące projektów wykonanych przez innych projektantów,
 • opinie techniczne dotyczące stanu nawierzchni istniejących dróg,
 • opinie techniczne dotyczące stanu obiektów inżynierskich,


Wzór zlecenia: wersja edytowalna, format pdf

Wzór umowy: wersja edytowalna, format pdf